Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli

Find out more

Charity details

Registered address
26 Sea View Terrace,
Y Felinheli,Gwynedd
LL56 4TQ

Phone
01248 671235

Email us

Visit our website
Not specified

Charity number
1094577

Homepage

Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn darparu gofal iaith Gymraeg i blant hyd at 5 oed ym mhentref Y Felinheli. Rydym yn derbyn rhai grantiau ond nid ydi'r arian grant yn ddigon i gynnal y Cylch Meithrin, felly rydym yn ddibynnol ar roddion er meyn cynnal y gwasanaeth hanfodol yma i blant y pentref.

Cylch Meithrin Y Felinheli provides Welsh medium early years care for children up to 5 years old in the village of Y Felinheli. We receive some grant funding but this is not sufficient to maintain the Clch, so we depend on donations in order to keep this essential service running for the children of the village.

Support us

If you'd like to support Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli just click the links below:

Start fundraising Make a donation Make a monthly donation Donate your stuff