Skip to main content
Chwarae Teg

Chwarae Teg

Who we are

"Be part of the journey to a fairer Wales where all women can achieve and prosper"

Our work has had a huge and positive impact on women in Wales, but our evidence shows that there is still a lot of work for us to do.  Women from diverse backgrounds, particularly BAME women, women with disabilities, and women living in extreme poverty continue to experience multiple disadvantage. This needs to change. Chwarae Teg is committed to a Wales where all women are represented, empowered and able to prosper at all levels in the economy and public life regardless of their background or social status.

Your donations to Chwarae Teg will make a huge difference. They will: 

 1. Support Women

Develop more projects to enable all women to progress and be able to reach their full potential 

2. Provide the evidence

Enable us to undertake innovative research highlighting the impacts of gender inequality and evidence the need to reduce gender inequality in Wales

3. Campaign for change

Influence leaders and decision-makers to ensure that women are fairly represented, their voices are heard and their needs are met.

"Byddwch yn rhan o'r daith i Gymru decach lle gall pob menyw gyflawni a ffynnu."

Rydym ni, fel llawer o elusennau eraill ledled y DU, yn wynebu heriau newydd sy’n gysylltiedig â chodi arian a’r ffyrdd rydym yn gweithredu. Rydym yn bodoli er mwyn cefnogi a chynrychioli menywod yng Nghymru a thrwy ychwanegu botwm “Rhoi” i’n gwefan a chynyddu’r ystod a’r amrywiaeth o ffyrdd yr ydym yn codi arian, ein nod yw sicrhau y gall Chwarae Teg barhau i sbarduno newid gwirioneddol ar gyfer menywod yng Nghymru.

Bydd eich rhoddion i Chwarae Teg yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Fe fyddan nhw’n:  

Gefnogi Menywod 

Datblygu mwy o brosiectau er mwyn galluogi menywod i symud ymlaen ac i allu cyrraedd eu llawn botensial.

Darparu'r dystiolaeth 

Ein galluogi i ymgymryd ag ymchwil arloesol gan amlygu effeithiau anghyfartaledd rhywedd, a thystiolaeth o’r angen i leihau anghyfartaledd rhywedd yng Nghymru.

Ymgyrchu dros newid 

Dylanwadu ar arweinwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i sicrhau bod menywod yng Nghymru yn cael eu cynrychioli’n deg, bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.

Find out more

Charity details

Registered address
Anchor Court,Keen Road
Cardiff,
CF24 5JW

Phone
02920 462 745

post@chwaraeteg.com

http://chwaraeteg.com

Charity number
1084466

Back to Top

Our site needs cookies

We need cookies to help you sign in, create a fundraising page and donate. If you want to fundraise or donate on our site, you will need to turn on cookies.

How to turn on cookies.