Dolgellau Music Club (clwb Cerdd Dolgellau)

Find out more

Charity details

Registered address
Bryn Coch,Llanfachreth
Dolgellau,
LL40 2DP

Phone

Email us

Visit our website

Charity number
501744

Homepage

Nod Clwb Cerdd Dolgellau yw hyrwyddo mwynhad a gwerthfawrogiad cerddoriaeth glasurol (gan amlaf, ond jazz a gwerinol hefyd) o ran y cyhoedd (pobl ifanc yn eu plith) trwy berfformiadau byw, a rhoi wrth wneud hyn gyfleodd i berfformwyr profesiynnol (y rhan fwyaf), yn arbennig y rhai sydd ar ddechrau eu gyrfa.

Dolgellau Music Club exists to promote the enjoyment and appreciation of music (mostly classical, but also folk and jazz) on the part of the general public (including young people) by means of live performance, thereby giving platform opportunities to (mostly) professional musicians especially those at the beginning of their careers.

Support us

If you'd like to support Dolgellau Music Club (clwb Cerdd Dolgellau) just click the links below:

Start fundraising Make a donation Make a monthly donation Donate your stuff