Skip to main content
Dolgellau Music Club (clwb Cerdd Dolgellau)

Dolgellau Music Club (clwb Cerdd Dolgellau)

Who we are

Nod Clwb Cerdd Dolgellau yw hyrwyddo mwynhad a gwerthfawrogiad cerddoriaeth glasurol (gan amlaf, ond jazz a gwerinol hefyd) o ran y cyhoedd (pobl ifanc yn eu plith) trwy berfformiadau byw, a rhoi wrth wneud hyn gyfleodd i berfformwyr profesiynnol (y rhan fwyaf), yn arbennig y rhai sydd ar ddechrau eu gyrfa.

Dolgellau Music Club exists to promote the enjoyment and appreciation of music (mostly classical, but also folk and jazz) on the part of the general public (including young people) by means of live performance, thereby giving platform opportunities to (mostly) professional musicians especially those at the beginning of their careers.

Find out more

Charity details

Registered address
Bryn Coch,Llanfachreth
Dolgellau,
LL40 2DP

sarn_23@hotmail.com

http://dolgellaumusicclub.org.uk

Charity number
501744

Other ways to support Dolgellau Music Club (clwb Cerdd Dolgellau)

Turn your unwanted stuff into donations

Donate your stuff

See how it works

together withziffit.com logo

Back to Top

Our site needs cookies

We need cookies to help you sign in, create a fundraising page and donate. If you want to fundraise or donate on our site, you will need to turn on cookies.

How to turn on cookies.