Robert Caine

Robert Caine

Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021

Supporting

Total raised so far£0.00

Total plus Gift Aid: £0.00

Target£0.00

Raised offline: £0.00

My story

[p]Helo Rob ydw i, Tad i Finn a Dara, yn wreiddiol o Swydd Efrog ond yn bellach wedi ymgartrefu yn Y Felinheli ers 15 mlynedd ac yn gweithio fel Ffisiotherapydd i'r GIG. Eleni rwyf wedi gosod her i fi’n hun o redeg marathon bob mis i baratoi ar gyfer Marathon Llundain hwyrach yn y flwyddyn. Byddaf yn rhedeg ar ran Cyfeillion Ysgol y Felinheli, achos pwysig iawn, sydd nid yn unig yn helpu i ariannu adnoddau gwerthfawr i'w defnyddio yn ein hysgol leol ond sydd hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i gefnogi'r ysgol a hyrwyddo ymgysylltu cymunedol a'r ysgol. Mae'r Cyfeillion yn rhoi cyfle i rieni ac athrawon gydweithio er budd y disgyblion. [/p][p] [/p][p]Bydd yr holl roddion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr a gellir gwneud hyn yn hawdd drwy Virgin Money Giving. Mae Virgin Money Giving yn sefydliad dielw a bydd yn hawlio Giftaid ar ran elusennau ar gyfer rhoddwyr cymwys. [/p][p] [/p][p]Gallwch ddilyn fy hyfforddiant a fy marathon misol ar y porth Strava canlynol. [/p][p][br][/p][p]Hi I'm Rob, Dad to Finn and Dara, originally from Yorkshire but now settled in Y Felinheli for the past 15 years and working as a Physiotherapist for the NHS. This year I’ve set myself a challenge of running a marathon each month in preparation for the London Marathon later this year. I will be running for the Cyfeillion Ysgol Y Felinheli (Friends of the School) an extremely worthy cause, which not only helps to fund valuable resources for use at our local school but also engages in activities to support the school and promote community engagement with the school. The Cyfeillion gives parents and teachers an opportunity to work together for the benefit of the pupils. [/p][p] [/p][p]All donations will be greatly appreciated and this can be done seamlessly via Virgin Money Giving. Virgin Money Giving are a not for profit organisation and will claim gift aid on a charity’s behalf for eligible donors. [/p][p] [/p][p]You can follow my training and monthly marathon on the following Strava feed. [/p][p] [/p][p]Diolch / Thank you, [/p][p]Rob[/p]
Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021 image 1
Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021 image 2
Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021 image 3
Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021 image 4
Marathon y Mis 2021 - Marathon a Month 2021 image 5

Awards

Show your support and help spread the word by sharing Robert's digital fundraising awards.

Supporters


Nov 24, 2021

Isy

Brilliant achievement Rob!! What’s next?! 🤣


Oct 8, 2021

Sian

You’re crazy to do this every month! Once was enough for me! Kudos. Ardderchog.


Oct 7, 2021

Tommy a Sharon

£10.00

plus £2.50 Gift Aid


Oct 5, 2021

Cpd bl1

£75.00

plus £18.75 Gift Aid


Oct 5, 2021

Pmrc

£45.00

plus £11.25 Gift Aid


Oct 4, 2021

Tudur a Sharon

£30.00

plus £7.50 Gift Aid


Oct 3, 2021

estherelin@hotmail.com

£15.00

plus £3.75 Gift Aid


Oct 3, 2021

Anonymous

Llongyfarchiadau from Katie, Jonny, Mila and Osian X

£10.00

plus £2.50 Gift Aid


Oct 3, 2021

Nonnie

£5.00


Oct 3, 2021

Nedw Hallan

Ti'n arwr! Gwych, gwych, gwych. gwych!

£15.00

plus £3.75 Gift Aid

Back to Top