Apel La Chureca Appeal

Ben Gregory
David McKnight

Supporting

Total raised so far£0.00

Total plus Gift Aid: £0.00

Target£0.00

Raised offline: £0.00

Team story

<p>Unwaith eto rydym yn codi arian i Los Quinchos, sy'n gweithio gyda phlant La Chureca, i domen sbwriel mwy yn America Ladin. Rydym yn anelu at godi &pound;6,000 cyn diwedd 2011. Gweler y fideo neu blog am fwy o fanylion. Mae bob ceiniog yn mynd at Los Quinchos, sy'n cyflogi 7 o weithwyr i gefnogi'r plant. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda ProNica, sy'n ariannu'r cinio yno bob dydd.</p> <p>Gweler gwefan <a href="http://pronica.org/projects/article.php?id=lachureca">ProNica</a> am fwy o fanylion am waith Los Quinchos yn La Chureca.</p> <p>Once again we are raising money for Los Quinchos, who work with the children of La Chureca, the biggest rubbish dump in Latin America. We are aiming to raise &pound;6,000 before the end of 2011. See the video or the blog for more details. Every penny will go to Los Quinchos, who emply seven workers to support the children. We are working in partnership with ProNica, who fund the lunches there every day.</p> <p>See the <a href="http://pronica.org/projects/article.php?id=lachureca">ProNica</a> website for more details about Los Quinchos' work in La Chuerca.</p>

Other ways to support Ben's fundraising effort

Turn your unwanted stuff into donations

Donate your stuff

See how it works

together withziffit.com logo

Earn free donations when you shop

Shop with heart

See how it works

together withkindred logo

Supporters


Mar 1, 2012

Anonymous

£50.00

plus £12.50 Gift Aid


Feb 16, 2012

Anonymous

£25.00

plus £6.25 Gift Aid


Jan 31, 2012

Anonymous

£50.00

plus £12.50 Gift Aid


Jan 30, 2012

Sioned Eleri Jones

Bob lwc eleni.

£20.00

plus £5.00 Gift Aid


Jan 27, 2012

Anonymous

£15.00


Dec 5, 2011

Anonymous

Dyma gyfraniad i brosiect arbennig Los Quinchos. Pob dymuniad da!

£25.00

plus £6.25 Gift Aid


Nov 26, 2011

Anonymous

£50.00

plus £12.50 Gift Aid


Nov 21, 2011

Heledd a Rhys ap Gwynfor

Gwaith gwych - pob lwc i chi gyd - diolch am dy neges Llinos xx

£5.00

plus £1.25 Gift Aid


Nov 18, 2011

Anonymous

Pob punt yn helpu! Dyma ddwy

£2.00

plus £0.50 Gift Aid


Nov 18, 2011

Anonymous

£2.00

plus £0.50 Gift Aid

Ben Gregory

Ben Gregory

David McKnight

David McKnight

Back to Top