Our site needs cookies

We need cookies to help you sign in, create a fundraising page and donate. If you want to fundraise or donate on our site, you will need to turn on cookies How to turn on cookies.

It looks like you are trying to access a charity account.

Please click here for the charity sign in page. If you are not trying to access a charity account, please contact us.

Profile

Er cof am Elin - In memory of Elin

https://uk.virginmoneygiving.com/SomeoneSpecial/

Your page address can only contain letters a‑z, numbers 0‑9, hyphens and underscores.

Check address

Your page address must have a minimum of 3 and maximum of 45 characters and can only contain letters a-z, numbers 0-9, hyphens, full stops and underscores

Your chosen address is available

Remember, as soon as you save these changes your existing page address will no longer work.

Sorry, this address is already in use

Please try a different address or choose one from the list of available addresses below.

Total raised so far £0.00

Total plus Gift Aid: £0.00

Raised offline: £0.00

Story

[p]Yn unol â dymuniadau Elin ac os dymunir fe fyddwn yn ddiolchgar fel teulu am roddion i'r elusen Mind, Caerdydd.[/p][p]Bu Elin yn brwydro'r salwch meddyliol creulon am dros 25 o flynyddoedd ond yn anffodus fe gollodd y frwydr hir hon ar Fawrth 17, 2019[/p][p]Roedd hi’n berson wirioneddol arbennig a thrueni mawr nad yw yma i weld yr holl gariad sy’n cael ei mynegi amdani. Roedd ganddi’r ddawn i wneud i eraill deimlo’n well ac yn hapus a byddai’n mynd y filltir ychwanegol i helpu eraill a hyd yn oed yn ei habsenoldeb fe benderfynodd geisio gwneud gwahaniaeth drwy ofyn i mi drefnu rhoddion i'r elusen iechyd meddwl yma yn benodol. [/p][p]Mae Mind Caerdydd wedi cadarnhau y bydd unrhyw arian sy'n cael ei gasglu er cof am Elin yn mynd at hyfforddi pobl i weithio gyda phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl - rhywbeth oedd yn agos iawn at galon Elin. [/p][p]Ein hunig gysur i ni fel teulu yw bod Elin bellach mewn hedd. Cysga’n dawel. ❤[/p][p]Diolch xxx[/p][p]****[/p][p]In keeping with Elin's wishes and should you wish to do so, Elin's wishes were for donations in her memory to be raised for Mind, Cardiff. [/p][p]Elin battled this cruel mental health illness for over 25 years but unfortunately lost that battle on the 17th March 2019. [/p][p]She really was one in a million and we only wish she could have seen the love for her pouring in. She had a gift of making others feel better and happy and would go above and beyond to help others and even though she's no longer with us she still wanted to make a difference by asking us to raise money for this mental health charity. [/p][p]Mind Cardiff have confirmed that any money raised in memory of Elin will go towards training staff to help young people who battle with mental health - something that was close to her heart. [/p][p]Our only consolation is that she is now at peace. ❤[/p][p]Thank you xxx [/p]
Er cof am Elin - In memory of Elin image 1
Er cof am Elin - In memory of Elin image 2
Er cof am Elin - In memory of Elin image 3
Er cof am Elin - In memory of Elin image 4
Er cof am Elin - In memory of Elin image 5
Er cof am Elin - In memory of Elin image 6

Share their story

Link your personal fundraising challenge

Create or link your personal fundraising challenge to see the total being raised for your loved one.

Supporters

Apr 23, 2019

Jo Knell

Ro'n i mor drist i glywed am Elin. Mae gen i atgofion hapus iawn o weithio gydag Elin pan oedd hi'n hyfforddi i fod yn athrawes. Cariad annwyl atoch chi i gyd fel teulu.

£30.00 plus £7.50 Gift Aid

Apr 21, 2019

Anwen Evans ar teulu

Atgofion melys iawn o ti Elin xx

£20.00 plus £5.00 Gift Aid

Apr 18, 2019

Andrea & Family

£10.00 plus £2.50 Gift Aid

Apr 17, 2019

Anonymous

Apr 16, 2019

Donations Service-Rhoddion yn y Gwasanaeth

Diolch i bawb nath roi cyfraniad yn ystod y gwasanaeth - roedd £1173.00 mewn arian parod yno. / Thanks to all that gave a donation during the service, a total of £1173 in money was collected.

£1173.00

Apr 16, 2019

Lucy ac Owain

Cofion mawr, Lucy ac Owain

£30.00 plus £7.50 Gift Aid

Apr 12, 2019

Catrin ac Arwel Lloyd

Cariad mawr iawn xxxx

£20.00 plus £5.00 Gift Aid

Apr 11, 2019

Anonymous

£10.00 plus £2.50 Gift Aid

Apr 11, 2019

Thomas & Maia Hayes

Dynes arbennig, athrawes anhygoel ac yn rhoi diolch iddi am bopeth wnaeth hi i'r disgyblion a pawb a fuodd hi helpu mewn un ffordd neu'r llall. Yn meddwl am y teulu. X

£20.00 plus £5.00 Gift Aid

Apr 11, 2019

Gerald and Louise Vaughan

So sad, RIP lovely lady xx

£15.00 plus £3.75 Gift Aid